MIMS Education

Bệnh tiêu chảy: Những điều cần lưu ý

Bệnh tiêu chảy: Những điều cần lưu ý

Internal MedicineFamily MedicineGastroenterology And HepatologyGeneral Practice
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 35 minutes | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 08 Sep 2024 

Tổng quan

Tổng quan

Tiêu chảy vẫn là một trong những lý do khám bệnh phổ biến nhất trên thế giới. Học phần này giúp nhân viên viên y tế phân biệt tiêu chảy cấp tính với tiêu chảy mạn tính, thảo luận về các chiến lược điều trị tiêu chảy cấp tính và mạn tính, đồng thời phân biệt hai loại tiêu chảy mạn tính phổ biến nhất: chức năng và thực thể.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
  • Chẩn đoán phân biệt tiêu chảy cấp tính với tiêu chảy mạn tính
  • Nắm rõ điều trị tiêu chảy cấp bao gồm vai trò của các xét nghiệm chẩn đoán và việc sử dụng kháng sinh
  • Phân biệt các nguyên nhân thực thể và chức năng của tiêu chảy mạn tính, và các hướng điều trị chuyên sâu tương ứng

Các chủ đề trong học phần

  • Định nghĩa tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy mạn tính
  • Mục tiêu và chiến lược điều trị tiêu chảy cấp bao gồm vai trò của xét nghiệm chẩn đoán, các thuốc hỗ trợ (loperamid, bismuth subsalicylate) và kháng sinh điều trị
  • Phân biệt nguyên nhân thực thể và chức năng của tiêu chảy mạn tính
  • Các chiến lược điều trị tiêu chảy mạn tính chức năng bao gồm: thay đổi lối sống và chế độ ăn uống; tham vấn với các chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhà tâm lý học; sử dụng dược phẩm (thuốc chống tiêu chảy, bổ sung chất xơ và men vi sinh)
  • Khi nào cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
Từ khóa: tiêu chảy, nguyên nhân tiêu chảy, tiêu chảy cấp, tiêu chảy mạn tính, tiêu chảy chức năng, tiêu chảy thực thể

Something went wrong.