MIMS Education

Giảm cơn đau trong kỳ kinh nguyệt: Đánh giá phương pháp quản lý đau bụng kinh nguyên phát

Giảm cơn đau trong kỳ kinh nguyệt: Đánh giá phương pháp quản lý đau bụng kinh nguyên phát

A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 45 Minutes | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 07 Dec 2024 

Tổng quan

Giới thiệu

Thống kinh hoặc đau bụng kinh là một than phiền phổ biến ở hầu hết phụ nữ, gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của họ. Phân biệt đau bụng kinh nguyên phát và thứ phát là bước quan trọng đầu tiên trong việc kiểm soát tình trạng này. Có nhiều lựa chọn về việc dùng thuốc điều trị và có thể kết hợp với các biện pháp can thiệp không dùng thuốc.

Mục tiêu của học phần này là phân biệt đau bụng kinh nguyên phát và thứ phát, thảo luận về các yếu tố nguy cơ, sinh lý bệnh và phương pháp quản lý tình trạng này.

Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
  • Phân biệt đau bụng kinh nguyên phát và thứ phát
  • Đánh giá việc quản lý đau bụng kinh nguyên phát

Các chủ đề được đề cập

  • Giới thiệu về tình trạng đau bụng kinh
  • Đau bụng kinh nguyên phát và thứ phát
  • Tiếp cận điều trị đau bụng kinh nguyên phát
    • Dùng thuốc
    • Không dùng thuốc

Từ khóa: thống kinh, đau bụng kinh, đau bụng kinh nguyên phát, đau bụng kinh thứ phát
Something went wrong.