MIMS Education

Thực hành thiết yếu trong bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa (MAFLD)

Thực hành thiết yếu trong bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa (MAFLD)

Family MedicineGeneral PracticeGastroenterology And HepatologyInternal Medicine
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 1 Hour | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 01 Jul 2025 

Tổng quan

TỔNG QUAN

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa (MAFLD) là một tình trạng đòi hỏi cả chẩn đoán lâm sàng về tình trạng chuyển hóa và xác nhận trên X-quang về tình trạng gan nhiễm mỡ. Bệnh được công nhận là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh gan mạn tính trên toàn thế giới. Cơ chế bệnh sinh của bệnh gồm nhiều yếu tố, và sự tiến triển của bệnh chủ yếu là do tình trạng viêm hệ thống cùng kháng insulin. Chẩn đoán bệnh ban đầu có thể được xác định ở giai đoạn chăm sóc ban đầu, và các trường hợp có nguy cơ tiến triển xơ gan phải được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa để đánh giá thêm.

Khóa học trực tuyến nhằm mục đích thảo luận về MAFLD và sự tiến triển của bệnh từ gan nhiễm mỡ đến xơ hóa gan và xơ gan. Cùng với phương pháp chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Kết quả sau khóa học

Sau khi hoàn thành, có thể:

  • Xác định được MAFLD
  • Phân biệt MAFLD với NAFLD
  • Biết được gánh nặng bệnh tật của MAFLD
  • Biết được cơ chế bệnh sinh thúc đẩy sự tiến triển của MAFLD
  • Biết được cách tiếp cận và quản lý người bệnh mắc MAFLD

Chủ đề được đề cập

  • MAFLD: định nghĩa và thông tin chung
  • Sinh bệnh học và tiến triển của bệnh
  • Đánh giá và chẩn đoán bệnh
  • Quản lý bệnh

Từ khóa: MAFLD, xơ hóa gan, gan nhiễm mỡ, điều trị xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Something went wrong.