MIMS EducationBệnh tiêu chảy: Những điều cần lưu ý

Bệnh tiêu chảy: Những điều cần lưu ý
A badge with ribbon in color black Khóa học không có chứng nhận CME/CPD
An analog clock in color black 35 minutes
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 08 Sep 2024 

Học phần này ôn lại sự khác biệt giữa tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy mạn tính trên các khía cạnh nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán và điều trị.

Internal MedicineFamily Medicine
Something went wrong.