MIMS EducationPhòng ngừa té ngã ở người cao tuổi

Phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi
A badge with ribbon in color black Khóa học không có chứng nhận CME/CPD
An analog clock in color black 1 hour
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 07 Jul 2024 

Học phần này tóm tắt các yếu tố nguy cơ và biến chứng của tình trạng té ngã. Ngoài ra, Khóa học cũng đề cập cách xác định và quản lý các loại thuốc làm tăng nguy cơ té ngã.

Internal MedicineFamily Medicine
Something went wrong.