MIMS Education

Phương pháp chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú

Phương pháp chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú

CardiologyInternal MedicineFamily MedicineGeneral Practice
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 1 hour | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 07 Jul 2024 

Tổng quan

Nội dung

Trước khi thuốc kháng đông đường uống không đối kháng vitamin K (NOAC) ra đời, warfarin là lựa chọn duy nhất cho bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc kháng đông. Với nhóm thuốc mới này, việc chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông đường uống đã trở thành một lựa chọn cho các bác sĩ muốn cải thiện tỷ lệ hiệu quả/an toàn cho bệnh nhân. Việc lựa chọn các thuốc kháng đông cụ thể có thể bị ảnh hưởng bởi các tình huống hoặc chỉ định cụ thể, quần thể bệnh nhân hoặc các yếu tố cá nhân của bệnh nhân. Mô hình học tập trực tuyến này khái quát lại các đặc điểm khác nhau của NOAC và các thuốc kháng đông khác, nguyên nhân chuyển đổi và phương pháp đổi từ thuốc này sang thuốc khác.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành bài học, người tham gia có thể:
  • Khái quát chỉ định thuốc kháng đông
  • Khái quát đặc điểm cơ bản các loại thuốc kháng đông
  • Nắm được phương pháp chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú

Chủ đề

  • Giới thiệu
  • Thuốc kháng đông: Chỉ định, đặc điểm cơ bản
  • Chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị
Từ khoá: NOAC, VKA, warfarin, LMWH, thuốc kháng đông
Something went wrong.