MIMS Education

Phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi

Phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi

Internal MedicineFamily MedicineGeneral PracticeGeriatric Medicine
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 1 hour | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 07 Jul 2024 

Tổng quan

Giới thiệu

Té ngã được coi là một trong những hội chứng lão khoa phổ biến dẫn đến những kết cục bất lợi cho người cao tuổi với tỷ lệ tử vong gần 50% từ năm thứ 5 trở đi. Sàng lọc và đánh giá nguy cơ té ngã, cũng như là xác định các loại thuốc làm tăng nguy cơ té ngã (FRID) có thể giúp làm giảm tỷ lệ té ngã ở người cao tuổi thông qua các phương pháp phòng ngừa cơ bản. Học phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ và biến chứng của tình trạng té ngã. Ngoài ra, khóa học cũng đề cập cách sàng lọc, đánh giá cho nguy cơ té ngã, xác định và quản lý các loại thuốc làm tăng nguy cơ té ngã.

Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành khóa học này, các nhân viên y tế có thể:
  • Hiểu toàn diện về tình trạng té ngã ở người cao tuổi.
  • Hiểu về các biến cố bất lợi của các loại thuốc làm tăng nguy cơ té ngã (FRIDs).
  • Nhận biết các phương pháp có thể là tốt nhất để giảm thiểu các tác hại của FRIDs.

Các chủ đề được đề cập

  • Dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ và các biến chứng của tình trạng té ngã ở người cao tuổi
  • Sàng lọc và đánh giá cho nguy cơ té ngã.
  • Thuốc làm tăng nguy cơ té ngã và cách quản lý các thuốc này.
Something went wrong.