MIMS Education

Hướng dẫn thực hành sử dụng NOAC trên bệnh nhân NVAF

Hướng dẫn thực hành sử dụng NOAC trên bệnh nhân NVAF

CardiologyInternal MedicineFamily MedicineGeneral Practice
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 45 minutes | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 02 Oct 2024 

Tổng quan

Nội dung

Thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) góp phần cải thiện tính an toàn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị kháng đông trên bệnh nhân rung nhĩ. Tuy nhiên, việc lựa chọn NOAC tùy thuộc vào loại thuốc cụ thể, chỉ định và đặc điểm của bệnh nhân. Bài hướng dẫn này khái quát cách lựa chọn và khởi đầu điều trị NOAC cho bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim, ngoài ra còn thảo luận về cách điều trị trên nhóm dân số đặc biệt và các cách quản lý cho các trường hợp biến chứng chảy máu. Khóa học cũng bao gồm những kinh nghiệm thực tế hiện nay về NOACs giúp hiểu rõ kinh nghiệm lâm sàng của các đơn vị y tế khác nhau trong việc sử dụng các loại thuốc này.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
  • Xác định cách khởi đầu điều trị và lựa chọn NOAC cho bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim (NVAF)
  • Nắm được cách lựa chọn xử trí trên bệnh nhân sử dụng NOAC có biến chứng chảy máu
  • Nắm được việc sử dụng NOAC trên nhóm dân số đặc biệt

Chủ đề

  • NOAC: chỉ định và liều lượng 
  • Lựa chọn NOAC: hấp thu, chuyển hoá và tương tác thuốc
  • Xử trí biến chứng chảy máu khi đang điều trị NOAC
  • NOAC trên nhóm dân số đặc biệt
  • Dữ liệu thực tế về NOAC

Từ khoá

  • NOAC, rung nhĩ, nhóm dân số đặc biệt, biến chứng chảy máu 
Something went wrong.