MIMS Education

Phương pháp tránh thai dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất

Phương pháp tránh thai dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất

A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 1 Hour | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 24 Nov 2024 

Tổng quan

Giới thiệu

Hiện nay, có nhiều phương pháp tránh thai dựa trên bằng chứng khoa học đã có sẵn trên thị trường và người dân đều dễ tiếp cận các phương pháp này. Các phương pháp này gồm: Tránh thai bằng nội tiết tố, phương pháp rào cản, phương pháp tránh thai tự nhiên và triệt sản; ngoài ra, những phương pháp này cũng mang lại một số lợi ích khác không chỉ việc tránh thai. Việc tiếp cận bằng cách đưa ra quyết định chung giữa cán bộ chăm sóc sức khỏe ban đầu và người bệnh/khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hài hòa giữa nhu cầu cá nhân của người bệnh/khách hàng và chỉ định của cán bộ y tế về phương pháp tránh thai.

Khóa học trực tuyến này nhằm mục đích thảo luận các bằng chứng mới nhất về các phương pháp tránh thai được WHO biên soạn trong Sổ tay Toàn cầu về Kế hoạch Gia đình năm 2022 dành cho cán bộ Y tế.

Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:  

  • Hiểu được các phương pháp kế hoạch hóa gia đình
  • Hiểu được khái niệm ra quyết định chung trong tư vấn tránh thai

Các chủ đề chính của khóa học

  • Tổng quan về cơ chế của các phương pháp tránh thai
  • Phương pháp tránh thai bằng nội tiết tố
  • Phương pháp rào cản và tránh thai không dùng thuốc
  • Triệt sản
  • Phương pháp tránh thai tự nhiên
  • Phương pháp ra quyết định chung trong tư vấn tránh thai dành cho bác sĩ đa khoa 

Từ khóa: phương pháp tránh thai, tránh thai bằng nội tiết tố, phương pháp rào cản, triệt sản, kế hoạch hóa gia đình

Something went wrong.