MIMS EducationPhiên lý thuyết: Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch

Phiên lý thuyết: Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch
A badge with ribbon in color black
An analog clock in color black 1 Hour 48 Minutes
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 21 Aug 2024 

Khóa học “Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch” sẽ cung cấp đến Quý Bác Sĩ thông tin cập nhật từ nhận biết, tiếp cận và chẩn đoán nguy cơ tim mạch đến chiến lược cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân.

CardiologyInternal Medicine

Phiên thực hành: Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch

Phiên thực hành: Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch
A badge with ribbon in color black
An analog clock in color black 2 Hours 10 Minutes
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 16 Oct 2024 

Chương trình đào tạo được phối hợp thực hiện bởi Hội Nội Khoa Việt Nam và Công ty AstraZeneca Việt Nam.

CardiologyInternal Medicine

Phương pháp chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú

Phương pháp chuyển đổi giữa các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú
A badge with ribbon in color black Khóa học không có chứng nhận CME/CPD
An analog clock in color black 1 hour
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 07 Jul 2024 

Học phần này khái quát lại các chỉ định, đặc điểm cơ bản các loại thuốc kháng đông trong điều trị ngoại trú và thảo luận phương pháp chuyển đổi giữa các chế độ điều trị thuốc kháng đông.

CardiologyInternal Medicine

Hướng dẫn thực hành sử dụng NOAC trên bệnh nhân NVAF

Hướng dẫn thực hành sử dụng NOAC trên bệnh nhân NVAF
A badge with ribbon in color black Khóa học không có chứng nhận CME/CPD
An analog clock in color black 45 minutes
A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 02 Oct 2024 

Học phần này sẽ cung cấp những hướng dẫn điều trị giúp nhân viên y tế sử dụng NOAC hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim.

CardiologyInternal Medicine
Something went wrong.